top of page
  • Writer's pictureAdmin

Vì Sao Chúng Ta Cần Chúa Giê-xu Mỗi NgàyKhông một ngày nào trôi qua mà chúng ta không cần tới Ân điển và Sự bình an của Đức Chúa Trời. Mỗi buổi sáng bạn và tôi đều cần Đức Thánh Linh tái đổ đầy và khiến chúng ta mạnh mẽ trước mọi điều ở phía trước. Mỗi ngày chúng ta cần những Lời tươi mới mà Chúa phán với lòng chúng ta, để giúp chúng ta tập trung vào những điều quan trọng hơn cả. Cố gắng chạy đua trong đời này mà không có Chúa Giê-xu sẽ chẳng được ích lợi gì ngoại trừ việc chúng ta bị vắt kiệt sức.Dân Y-sơ-ra-ên đã mất 40 năm lang thang trong đồng vắng. Có những khoảng thời gian rất khắc nghiệt, nóng bức và đói khát. Tôi dám chắc là họ đã cảm thấy kiệt quệ vô cùng. Nhưng Đức Chúa Trời đã gặp gỡ họ tại chính nơi đó. Ngài đã đảm bảo cho họ có đủ những gì họ cần. Và chính họ đã học được rằng mình phải trông cậy Chúa rất nhiều qua mỗi bước đi khó khăn mệt nhọc.


Khi họ bị đói, Chúa đã ban Ma-na cho họ. Mỗi ngày phép lạ đều xảy ra, ngay trước mắt họ. Và điều duy nhất họ cần phải làm đó là lượm chúng lên:

“Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Nầy là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me. Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lường từng ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: Đừng ai để dư lại cho đến sáng mai.”Xuất-ê-díp-tô ký 16:14-19.


Những người Y-sơ-ra-ên đã phải lượm những đồ ăn tươi, mới vào mỗi buổi sáng trong đồng vắng (điều này tương tự với chúng ta ngày nay vậy). Họ không thể dự trữ lại đồ ăn cho ngày kế tiếp; họ buộc phải trông chờ đồ ăn mỗi ngày. Và Đức Chúa Trời đã chu cấp cho họ luôn luôn. Mỗi một buổi sáng Ma-na ở đó, chực chờ họ đến để lượm lấy. Và mỗi ngày Chúa đảm bảo rằng số Ma-na của Ngài sẽ làm thỏa nhu cầu của họ, họ sẽ được thỏa mãn, được nuôi dưỡng và được chăm sóc. Họ sẽ chẳng bao giờ thiếu thốn, vì nguồn chu cấp của Đức Chúa Trời không bao giờ cạn.


Đó cũng là những gì Chúa làm cho chúng ta ngày nay. Đôi khi chúng ta bỏ lỡ mất Ma-na trong ngày của mình vì sự bận rộn và áp lực cuộc sống. Chúng ta cố gắng làm cho mọi thứ đi quá nhanh, quay cuồng một cách chóng mặt, cố gắng để làm sao để mọi việc được hoàn thành, và đôi lúc chúng ta bắt đầu quên đi điều gì quan trọng nhất.


Nhưng thậm chí trong những thời điểm như vậy, Ân điển của Ngài vẫn ở đó. Ngài vẫn chờ đợi chúng ta. Sự nhịn nhục và bình an của Ngài không bao giờ ngừng lại.

Mỗi ngày, phép lạ của Chúa đầy dẫy xung quanh, ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta chỉ việc lựa chọn tìm kiếm, tiếp nhận sự chu cấp của Ngài và ở trong sự hiện diện của Ngài mà thôi.


Chúa Giê-xu đã trả giá cho quá khứ của chúng ta, Ngài cũng đảm bảo cho tương lai của chúng ta và ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần mỗi ngày nữa. Ngài hứa rằng khi chúng ta đến với Ngài, để Lẽ thật của Ngài nuôi dưỡng và làm no nê đời sống chúng ta, chúng ta sẽ được thỏa lòng và có tất cả những gì chúng ta cần để sống tự do và sung mãn trong đời này.


Đừng phí hoài một giờ phút nào để cố gắng sống bằng sức riêng của mình nữa. Bạn không buộc phải mang những áp lực hoặc gánh nặng mỗi ngày, vì chúng ta luôn luôn thất bại. Nhưng chúng ta có thể sống trong quyền năng và bởi quyền năng của Chúa khi chúng ta lựa chọn sống nhờ cậy Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta lựa chọn thật khôn ngoan.

  • Lời Cầu Nguyện Ngắn:

Thưa Cha,

Đôi khi cuộc sống trở nên hối hả và áp lực, nhưng xin giúp con không cho phép kẻ thù nghịch kéo con ra xa khỏi Ngài. Dù đó sẽ là những thời điểm khó khăn nhưng con biết rằng đó là lúc con cần Ngài nhất. Xin thêm sức lực cho con và ban cho con sự khôn ngoan của Ngài để đương đầu với những thử thách trong đời này. Nếu không bởi sức Chúa và mục đích sống cho Ngài, thì mọi điều con làm trong thế gian này không giá trị gì hết. Xin kéo con đến gần Ngài hơn mỗi ngày, trông cậy nơi sự chu cấp, hướng dẫn của Ngài, thay vì cố gắng sống dựa vào sức riêng của mình.Con cảm ơn Chúa Giê-xu, Đấng trung bảo, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho con mỗi ngày, Đấng có khả năng làm thỏa mãn mọi nhu cầu sâu thẳm nhất của con. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, Đấng làm mới linh hồn con mỗi ngày, xin tiếp tục giúp con bước đi với Chúa chậm giãi để lắng nghe Lời Ngài phán cùng con. Cảm ơn Chúa vì kể cả khi con không còn bất cứ một cái gì trong tay nữa, có Chúa trong cuộc đời con đã là quá đủ đối với con rồi.Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!


—————-


11 Câu Kinh Thánh giúp bạn sống trong quyền năng của Lời Ngài và kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giê-xu: Là lý do vì sao chúng ta cần Ngài mỗi ngày

Chúa Giê-xu là Bánh của Sự Sống “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát”Giăng 6:35

Chúa Giê-xu ban cho chúng ta Nước Hằng Sống “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: ‘Hãy cho Ta uống’ là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.”Giăng 4:10


Chúa Giê-xu là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống“Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”Giăng 14:6


Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế và là Chúa“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” – Phi-líp 2:9-11


Chúa Giê-xu là Vầng Đá“Vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ.”1 Cô-rinh-tô 10:4


Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc“Còn tôi, tôi biết rằng Đấng Cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.”Gióp 19:25


Chúa Giê-xu là Ánh sáng của thế gian“Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”Giăng 8:12


Chúa Giê-xu là Sự Bình An của chúng ta – “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách.”Ê-phê-sô 2:14


Chúa Giê-xu là Khởi đầu và Kết thúc“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.”Khải huyền 22:13


Chúa Giê-xu là Đấng Giải Phóng“Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau”1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10


Chúa Giê-xu là Người Chăn hiền lành“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”Giăng 10:11


Chúa là Đấng Tối Cao và Xứng Đáng. Ngài đang cai trị trên hết thảy mọi sự. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng Chúa không ở đó với bạn, hoặc Ngài không quan tâm đến những gì bạn đang phải trải qua. Ngài yêu bạn hơn cả bạn có thể tưởng tượng, và Ngài hứa sẽ ở với bạn đời đời.


Chúa Giê-xu chính là Đấng đã giải phóng chúng ta được tự do.


Hồng Ân biên dịch

Nguồn: Crosswalk.com

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page