top of page
  • Writer's pictureAdmin

Thi-thiên 95: Thờ phượng“Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” (Thi thiên 95:6)Năm trăm năm trước, Martin Luther nói rằng các sách Thi-thiên đều kêu gọi chúng ta thờ phượng. Mỗi sách được viết ra để làm nổi bật điều răn thứ nhất: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Chúng ta cũng dạy điều này cho em bé từ lúc mẫu giáo: “Hãy tôn Chúa làm số một.”


Chúa nói chúng ta tôn thờ Ngài, không phải thờ cái gì hay thờ con người nào. Chúng ta biết Chúa xem việc chúng ta không thờ cái gì là điều không thể được. Nhiều người nói: “Tôi không bao giờ đi nhóm,” ý muốn nói, “Tôi không phải là người thờ phượng.” Nhưng liệu có phải tất cả chúng ta đều không đặt hy vọng vào điều gì đó chăng? Chúng ta tìm ý nghĩa nơi điều nào đó trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta để lòng mình, tình cảm và năng lượng của mình vào sự nghiệp hoặc gia đình hoặc thị trường chứng khoán hoặc giáo dục. Chúng ta thường không hay nói ra, nhưng chúng ta thường nghĩ, “giá như mình có cái này hoặc giá như mình đạt được mục tiêu đó, thì mình mới có giá trị.” Từ tiếng Anh “worship” (“thờ phượng”) xuất phát từ một cụm từ tiếng Anh cổ: “worthship” (“xứng đáng”). Chúng ta được định hình bởi những gì chúng ta cho là có giá trị cuối cùng. Tất cả chúng ta đều có một thứ là số một trong cuộc đời chúng ta và nó định hình chúng ta. Chúa Giê-xu nói hãy để vương quốc Đức ChúaTrời là số một định hình chúng ta (Ma-thi-ơ 6:33).


Nhớ là tác giả Thi-thiên kêu gọi chúng ta “Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng ta!”  Ngày nay, nhiều người theo Chúa Giê-xu vẫn quỳ gối khi họ vào trong hội thánh và cầu nguyện. Đây có phải là một ý tưởng giúp bạn tôn thờ Chúa không?


Cầu nguyện:

Chúng con tôn thờ Ngài, là Chúa và là Vua của chúng con. Xin Ngài giúp chúng con hát xướng lên với lòng biết ơn về sức mạnh và tình yêu thương của Ngài, Chúa ôi. Xin Chúa hướng dẫn chúng con tôn vinh Ngài bằng sự tôn thờ chân thật, đặt Ngài lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.


Dịch: NTKA

3 views0 comments

댓글


bottom of page