top of page
  • Writer's pictureAdmin

Mục sư Vũ Hán gửi thư đến mọi Cơ Đốc nhân

GlobalMissionsVision.com - Một mục sư từ Vũ Hán đã viết thư sau khi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các mục sư nước ngoài và những tín đồ đang lo lắng về dịch bệnh.  Vũ Hán đang chìm giữa đại dịch corona.Lá thư mạnh mẽ của Mục sư chứa đầy hy vọng và tình yêu. Đức tin được thể hiện rõ ràng, ông cứ bám lấy lời Chúa bất chấp thảm kịch. Đó là một lá thư dài, và cảm động. Hàng ngàn người đã được khích lệ và cùng nhau cầu nguyện.


Mục sư gửi sứ điệp mạnh mẽ cho các Cơ Đốc nhân.


“Cầu xin sự bình an ở trên anh chị em.


Trong những ngày qua, bệnh viêm phổi Vũ Hán là trung tâm quanh cuộc sống tôi. Tôi luôn theo dõi những tin tức mới nhất, và suy nghĩ về việc gia đình và Hội Thánh phải đối mặt với điều này như thế nào.


Đối với gia đình, tôi đã tìm mua khẩu trang và thực phẩm, cố gắng ra khỏi nhà ít nhất có thể. Khi mạo hiểm đi đến nơi công cộng, tôi đeo khẩu trang, nhưng tôi xin đặt phần còn lại trong tay Chúa.


Đối với Hội Thánh, sự an toàn của hội chúng, khả năng các tín đồ có thể mắc bệnh, hay trở thành nhân chứng trung thành giữa xã hội, tất cả đã trở thành một cuộc đấu tranh tuyệt vời. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một bài kiểm tra đức tin.


Tin cậy Chúa trong cuộc khủng hoảng Vũ Hán


Tình hình rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta tin vào lời hứa Chúa, rằng ý tưởng Ngài “là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.” (Giê-rê-mi 29:11), và Ngài cho phép xảy ra thời gian thử thách, không phải để phá hủy, nhưng để xây dựng chúng ta.


Do đó, các Cơ Đốc nhân không chỉ chịu đau khổ cùng với người dân thành phố này, mà còn có trách nhiệm cầu nguyện cho những ai đang sợ hãi, và mang đến cho họ sự bình an của Đấng Christ.


Đầu tiên, chúng ta phải gieo sự bình an của Đấng Christ vào lòng họ (Hê-bơ-rơ 3:15). Chúa đã ban cho chúng ta sự bình an, nhưng không có nghĩa là giúp chúng ta khỏi thảm họa và sự chết, mà là để chúng ta có được sự bình an giữa thảm họa và sự chết, bởi vì Đấng Christ đã vượt qua mọi điều này (Giăng 14:27, 16:33 ). Nếu không, chúng ta đã không tin vào Tin Lành bình an (Ê-phê-sô 6:15), và thế giới sẽ kinh hoàng vì bệnh dịch, mất hy vọng khi đối mặt với cái chết.


“Hoàng tử bình an” ở Vũ Hán


Tại sao chỉ có Cơ Đốc nhân mới có được sự bình an này? Vì tội lỗi, con người xứng đáng chịu những thử thách và đau khổ xảy đến với họ, như Đức Giê-hô-va phán: những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ (Ê-sai 48:22).


Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng bởi đức tin, Đấng Christ đã nhận thay hình phạt và ban cho chúng ta sự bình an. Do đó, Phao-lô nói: “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy” (Rô-ma 8:33).


Cơ Đốc nhân sẽ cùng thế giới đối mặt với những khổ nạn như vậy, nhưng đó không còn là hình phạt nữa, mà là cơ hội mới để đến gần với Đấng toàn năng, để thanh tẩy tâm hồn chúng ta, và là cơ hội để loan báo Tin Lành.


Gần lại với Chúa tình yêu


Khi thảm họa xảy ra với chúng ta, đó là một hình thức của tình yêu Chúa. Và, như Phao-lô tin chắc, “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8: 35-39).


Ngày hôm nay, bệnh dịch Vũ Hán không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đấng Christ. Những lời này thật an ủi cho chúng ta, vì chúng ta đã trở nên một thân với Đấng Christ. Chúng ta dự phần trong đau khổ Ngài, và cũng dự phần trong vinh quang Ngài, những gì thuộc về Ngài đều là của chúng ta, và tất cả chúng ta thuộc về Ngài. Chúa ở với chúng ta khi đối mặt với dịch bệnh trong thành phố này; bệnh tật không thể làm hại chúng ta. Nếu chúng ta chết trong bệnh tật, đó là cơ hội để làm chứng cho Đấng Christ, và bước vào cõi đời đời vinh hiển.


Hãy mạnh mẽ giữa cơn hoạn nạn


"Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ." (Công vụ 2: 32-36)


Nếu bạn vẫn chưa có sự bình an, tôi khuyến khích bạn chăm chỉ đọc những câu Kinh Thánh được trích dẫn ở trên, và kêu cầu Chúa ban cho bạn sự sáng suốt cho đến khi sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng bạn. Bạn phải biết rằng, đây không chỉ là thảm họa trước mắt, mà còn là trận chiến tâm linh.

Trước tiên bạn nên tiến hành một trận chiến cho tấm lòng mình, và sau đó là chiến đấu cho linh hồn của thành phố này.


Chúng tôi tha thiết hy vọng rằng bạn sẽ biết rằng: “Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất” (Ma-thi-ơ 10:29). Với rất nhiều linh hồn phải đối mặt với bệnh dịch, liệu điều này có thể nằm ngoài ý muốn Chúa không? Tất cả những gì chúng ta đang trải qua, có phải giống như Áp-ra-ham đối mặt với Sô-đôm và Giô-na đối diện với Ni-ni-ve không?


Áp-ra-ham và Giô-na của thành phố Vũ Hán


Nếu Đức Chúa Trời đã vì một người công chính mà rút lại phán quyết trên thành Sô-đôm, hoặc vì 120.000 người Ni-ni-ve không biết tay hữu và tay tả mình mà từ bỏ sự hủy diệt, vậy còn thành phố Vũ Hán nơi chúng ta sống thì sao? Chúng ta được gọi là những người công chính trong thành phố này, hơn rất nhiều so với một người công bình duy nhất, vì có đến hàng ngàn và hàng ngàn người trong chúng ta. Chúng ta cũng giống như “người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia” (2 Phi-e-rơ 2: 7), và giống như Áp-ra-ham cầu nguyện tha thiết cho Sô-đôm (Sáng thế ký 18:23-33). Bạn thấy đấy, Giô-na sau nhiều khó khăn đã loan báo Tin Lành cho Ni-ni-ve, và toàn bộ dân Ni-ni-ve đều ăn năn và được cứu.


Chúng ta là Áp-ra-ham và Giô-na của thành phố này. Chúng ta phải cầu xin Chúa ban lòng thương xót và mang lại bình an cho nơi này thông qua lời cầu nguyện và chứng ngôn.


Tôi tin rằng đây là mệnh lệnh Chúa kêu gọi những người tin kính sống ở Vũ Hán. Chúng ta phải mang đến bình an cho thành phố này, cho những người mắc bệnh, cho các nhân viên y tế đang chiến đấu trên chiến tuyến, cho mọi quan chức chính phủ, cho tất cả người dân Vũ Hán! Chúng ta có thể thông qua các kênh mạng trực tuyến để hướng dẫn, an ủi bạn bè và những người thân yêu bằng Phúc âm, nhắc nhở rằng cuộc sống chúng ta không nằm trong tay mình, hãy giao phó cuộc sống mình cho Chúa thành tín và chân thật.


Hướng đôi mắt bạn lên Chúa Jesus


Vài ngày qua tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ các mục sư nước ngoài. Họ và toàn thể Hội Thánh quan tâm đến thành phố này khi đối mặt với dịch bệnh, và tìm cách phục vụ cùng với chúng tôi.


Vì vậy, tôi đặc biệt yêu cầu họ hướng mắt về Chúa Jesus. Đừng quan tâm đến phúc lợi của chúng tôi, cũng đừng bị kích động hay sợ hãi, nhưng hãy nhân danh Chúa Jesus mà cầu nguyện. Nhiều người tốt đã hành động để phục vụ thành phố này, đặc biệt là các nhân viên y tế đang mạo hiểm mạng sống mình. Nếu họ có thể đảm nhận những trách nhiệm trần thế nặng nề như vậy, thì làm sao chúng ta lại không thể dễ dàng đảm nhận trách nhiệm thuộc linh!"


Kết thúc bức thư, Mục sư yêu cầu mọi người tham gia cầu nguyện.


Nếu bạn không cảm thấy mình có trách nhiệm cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa cho bạn một tâm hồn yêu thương, một tấm lòng cầu nguyện tha thiết; nếu bạn không khóc, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn nước mắt. Bởi vì chúng tôi biết rằng chỉ duy nhờ hy vọng nơi lòng thương xót Chúa, thành phố này chắc chắn sẽ được cứu."


Xin hãy cầu nguyện cho anh chị em trong Chúa ở Vũ Hán và tất cả ai đang đau khổ. Xin Chúa ban sức mạnh và sự bảo vệ Ngài cho các bác sĩ đang dấn thân chăm sóc bệnh nhân.

Dịch: Nhạn Võ

Nguồn: godtv.com

6 views0 comments

Comments


bottom of page