• Admin

Mục sư Vũ Hán gửi thư đến mọi Cơ Đốc nhân

GlobalMissionsVision.com - Một mục sư từ Vũ Hán đã viết thư sau khi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các mục sư nước ngoài và những tín đồ đang lo lắng về dịch bệnh.  Vũ Hán đang chìm giữa đại dịch corona.