• Admin

Khảo sát: COVID-19 và việc đọc Kinh Thánh của Cơ Đốc nhân Hoa Kỳ

GlobalMissionsVision.com - Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự gián đoạn trong việc nhóm thờ phượng chung của các hội thánh do COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đọc Kinh Thánh của tín hữu.