top of page
  • Writer's pictureAdmin

GƯƠM THÁNH LINH - Hồ Minh Khoách


Vào những năm đầu công nguyên, quân đội La mã được đánh giá là tinh nhuệ nhất. Binh sĩ của họ được rèn luyện kỹ lưỡng, trang bị đầy đủ. Hình ảnh của người lính La mã với bộ quân phục tề chỉnh, đầy uy lực tạo cho sứ đồ Phao-lô một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi ông đã dùng những chi tiết của bộ quân phục làm ví dụ cho bộ quân phục thuộc linh. (Xem Ê-phê-sô 6: 14-17).


Khi ra trận, người lính được trang bị đầy đủ các giáp phục, công cụ hỗ trợ, binh khí thì rõ ràng việc chiến đấu sẽ hứa hẹn nhiều chiến thắng. Cũng vậy trong cuộc chiến thuộc linh, nếu Cơ-đốc nhân được trang bị đầy đủ, thì mới chiến thắng kẻ thù là các chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian cùng các thần dữ ở các miền trên trời (Ê-phê-sô 6: 12). Muốn thắng kẻ thù như thế, chúng ta phải “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời”. Có như vậy, chúng ta mới mong “đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11).


Bộ giáp phục mà Phao-lô muốn chúng ta được trang bị, gồm: Mão trụ: sự cứu chuộc; áo giáp: sự công bình; dây nịt lưng: lẽ thật; thuẩn: đức tin; giày dép: sự sẵn sàng của Tin lành bình an; và cuối cùng là gươm Thánh Linh: Lời của Đức Chúa Trời. (Xem Ê-phê-sô 6: 14-17).


Trong bộ quân phục nêu trên, các trang bị: mũ, áo giáp, thuẩn/khiên, dây lưng, giày dép là những công cụ bảo vệ. Nó chỉ giúp chiến binh chống đỡ chứ không sử dụng để chiến đấu. Món binh khí để chiến đấu và chiến thắng đó là gươm, tức là lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu tùy thuộc rất nhiều vào độ sắc bén của lưỡi gươm. Nếu chúng ta chỉ có một lưỡi gươm cùn, thì không hy vọng gì sống sót, đừng nói là chiến thắng.


Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một gương sáng về việc dùng gươm Thánh Linh để chống lại sự tấn công của ma quỷ. Sự việc này được Ma-thi-ơ ký thuật trong sách Ma-thi-ơ chương 4. Ngài cũng phán: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).


Ngày nay, ma quỷ đang dồn dập tấn công con cái Chúa. Chúng ta phải trang bị đầy đủ để chống cự lại các thế lực của thế giới tà linh. Việc trang bị các công cụ hỗ trợ như nêu trên là cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có vũ khí trong tay, tức là gươm Thánh Linh. Nếu không có gươm hoặc có gươm mà không đủ sắc bén thì dứt khoát chúng ta sẽ ngã gục trước quân thù.


Gươm Thánh Linh chính là Lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh. Muốn có gươm, chúng ta phải đọc, học, và suy gẫm Lời Chúa. Muốn gươm được sắc bén, chúng ta phải thường xuyên đọc Kinh Thánh, thường xuyên nhóm họp các ngày Chúa nhật để được nghe giảng luận về lời Chúa; và thường xuyên cầu nguyện với Chúa để nhận lãnh thêm linh lực (Ê-phê-sô 6: 18). Có như thế, chúng ta mới có thể chiến thắng trong các cuộc chiến thuộc linh ở thời đại cuối cùng này. Amen!


Sài-gòn, 7/7/2020

Cộng tác viên GMV

11 views0 comments

Comments


bottom of page