top of page
  • Writer's pictureAdmin

DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA - Hồ Minh Khoách


Vào thời Chúa Giê-xu, Do Thái bị đế quốc La-mã chiếm đóng. Họ sử dụng người địa phương để làm việc cho họ. Những người thu thuế thuộc dạng này. Để có tiền, người thu thuế thường lạm thu, nên dân Do Thái rất căm ghét bọn thu thuế, họ gọi những người này là bọn tội lỗi. Xa-chê là trưởng đoàn thu thuế tại thành phố Giê-ri-cô, ông ta làm giàu từ việc thu thuế bất chính, nên bị dân Do Thái thù ghét, khinh bỉ.


Tuy nhiên, Xa-chê có tấm lòng khao khát Chúa. Ông nghe nhiều đến danh Ngài, nhưng chưa có dịp thấy Ngài tận mắt. Một ngày kia, ông biết Chúa Giê-xu đến Giê-ri-cô nên “tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai”. Nhưng vì đoàn dân đi theo Ngài quá đông mà ông thì thấp bé, không thể thấy được. Kinh Thánh chép rằng: “Ông trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài phải đi qua đó”. Quả thật Chúa Giê-xu có đi ngang qua cây sung mà Xa-chê đang ngồi, Ngài biết Xa-chê đang ngồi trên cây, nên ngước lên và bảo: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta sẽ ở nhà ngươi.” (Lu-ca 19:5). Nhiều người nghe Chúa nói vậy, nên lằm bằm: “Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ.” (Lu-ca 19: 7).


Sự kiện Chúa Giê-xu vào nhà Xa-chê không làm cho chúng ta ngày nay ngạc nhiên, vì biết rằng Chúa Giê-xu đến thế gian để tìm cứu người có tội. Chính Chúa Giê-xu đã phán: “Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19: 10). Và sứ đồ Phao-lô cũng đã khẳng định: “Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (1Ti-mô-thê 1: 15). Nhưng điều mà chúng ta phải kinh ngạc đó là sự mừng rỡ của Xa-chê khi được Chúa ngỏ ý muốn đến nhà mình; và quan trọng nhất là thái độ dọn lòng triệt để của ông khi đón Chúa.


Biết mọi người thù ghét mình, bản thân cũng tự ý thức rằng mình là người có tội, nên Xa-chê đã dốc hết lòng mình với Chúa: “Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.” (Lu-ca 19: 8).


Chúng ta rất có thể dâng cho Chúa một triệu đồng, dù trong nhà chỉ có hai triệu. Nhưng nếu được đề nghị dâng năm tỷ đồng trong số mười tỷ đồng đang có thì chắc sẽ khó lắm. Thế nhưng, ngay trong phút đầu tiên đón Chúa vào nhà, Xa-chê đã hứa lấy nữa gia tài cho kẻ nghèo. Nửa gia tài của ông cục trưởng cục thuế tại thành phố Giê-ri-cô chắc chắn không phải nhỏ!


Chúng ta thường cầu xin Chúa ngự vào lòng mình, nhưng lòng chúng ta đủ sạch sẽ, tươm tất để Chúa ngự không? Ngài là Đấng thánh khiết, không thể vào những tấm lòng còn ngổn ngang, bụi bặm. Chúng ta còn nhớ khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, thấy cảnh người ta đổi bạc, buôn bán trước đền thánh, Ngài đã nổi giận như thế nào. Nên muốn mời Chúa ngự vào lòng, chúng ta phải dọn lòng thật sạch.


Chúng ta dọn những gì? Đó là những thói hư tật xấu, những thói quen bất khiết, những ham mê của mắt, kiêu ngạo của đời… Sau khi dọn lòng sạch sẽ, chúng ta còn phải phơi bày tình yêu thương, sự tha thứ… nữa. Nói tóm lại, khi có khách quý đến nhà, chúng ta chuẩn bị nhà cửa như thế nào thì chúng ta cũng phải có những động thái tương tự khi đón Chúa vào lòng mình vậy. Amen!


Sài-gòn, 8/3/2020

Mục vụ báo chí GMV

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page