• Admin

California: Hội thánh đệ đơn kiện vì bị cấm hát thờ phượng

GlobalMissionsVision.com - Ba Hội thánh ở California đã đệ đơn kiện chính phủ Gavin Newsom và một số quan chức y tế tiểu bang khi ra lệnh cấm hát trong buổi thờ phượng