top of page
  • Writer's pictureAdmin

Cầu Nguyện Mỗi Ngày – Cầu Nguyện Để Tránh Tình Trạng Kiệt Sức Trong Chức VụTa sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo.” – Ê-xê-chi-ên 36:27Tôi đã ở trong chức vụ được nhiều năm. Tôi đã chứng kiến nhiều người làm việc tận tụy. Họ dốc đổ chính mình ra không giữ lại thứ gì và cũng không che đậy bất cứ điều gì. Họ làm tất cả vì Chúa Giê-xu. Họ làm tất cả vì tình yêu thương. Ý định của họ xuất phát từ tấm lòng trong sạch, nhưng phương pháp của họ thì không theo Kinh Thánh.


Nếu bạn muốn tránh bị kiệt sức, bạn sẽ phải để Chúa Giê-xu làm công việc của Chúa Giê-xu – và điều đó đòi hỏi rất nhiều ở thái độ phó thác và phụ thuộc vào Ngài.


Mác 4:26-28 nói thế này, “Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thế nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.”


Vương quốc Đức Chúa Trời giống như vầy:

Đức Chúa trời làm cho nó lớn lên.

Đức Chúa Trời khiến nó sinh sản.

Đức Chúa Trời biết nó hoạt động như thế nào.


Vương quốc Đức Chúa Trời là như thế này: Bạn không phải làm chết thân để đảm bảo cho nó tồn tại. Bạn có thể ở trong Chúa và gieo ở nơi nào Ngài bảo bạn gieo, trồng nơi nào Ngài muốn bạn trồng, và đây là điều tuyệt vời hơn cả nghỉ ngơi đều đặn trong khi chờ đợi thời điểm thích hợp để làm việc tiếp theo.

Nếu Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong bạn thì bạn cũng có thể an nghỉ trong Ngài.


Lời cầu nguyện:


Lạy Chúa trên trời, nguyện những lời của phúc âm Ngài luôn ở trong tấm lòng chúng con. Khi con làm chức vụ, xin giúp con làm việc với tất cả khả năng của mình, nhưng cũng cho con biết khi nào con phải bước sang một bên, để Ngài bước vào và vận hành cách mạnh mẽ. Xin giúp con có sự khôn ngoan để biết làm thế nào để ở trong Ngài. Xin giúp con tránh được tình trạng kiệt sức bằng cách để Ngài làm Chúa trong mọi sự. Con cảm ơn Ngài rất nhiều vì công việc Ngài đã giao phó cho con, nguyện việc làm của con sẽ sinh ra nhiều bông trái cho vương quốc của Ngài. Amen!


Dịch: Nyphung

Nguồn: Crosswalk.com

1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page