top of page
Benny Hinn Metting.jpg.png
HOUSE OF PRAYER.png
PASTORS DINNER FELLOWSHIP.png
HOUSE OF PRAYER.png
LA REVIVAL HEALING NIGHT.png

Thân gửi quý tôi tớ Chúa cùng các anh chị em trong Chúa

Hội Khải Tượng Truyền Thông Toàn Cầu (GMV) kêu gọi các anh chị em cùng quý tôi tớ Chúa,
tối Thứ 3 hàng tuần đến Thánh Đường Little Sài Gòn để cầu nguyện cho:

- Sự Hiệp Nhất, Phấn Hưng, Truyền Giáo của Hội Thánh
- Khải tượng 20%: 20 Triệu tín đồ 
- Thực hiện đại mạng lệnh và Trả "Món Nợ Truyền Giáo"

 

GMV cũng đang lên chương trình và kêu gọi liên Hội Thánh, liên Hệ Phái và cá nhân cùng đến với nhau vào mỗi buổi tối để cầu nguyện cho mục tiêu và khải tượng này ở vùng Westminster.

 

Để có những chương trình cầu nguyện và thờ phượng hàng đêm như vậy, chúng tôi rất cần sự cộng tác của các ban cầu nguyện, ban thờ phượng: musicians, worship leaders and back up singers, dancers, shofar, banner teams...

Xin kêu gọi các ban cầu nguyện, ban thờ phượng, ban truyền giáo cùng quý tôi tớ Chúa và các anh chị em có sự cưu mang và kêu gọi cho khải tượng này và sự phấn hưng của hội thánh thì hãy cùng đến với nhau cộng tác và hầu việc Chúa (HVC).

 

Xin quý tôi tớ Chúa và anh chị em giúp đỡ giới thiệu nhân sự của Hội Thánh, Ban cầu nguyện, Ban thờ phượng hoặc những ai quan tâm đến HVC nhé.

 

Xin liên lạc Ms. Joshua Duong, 714-717-5663. 
Xin cảm ơn quý tôi tớ Chúa cùng các anh chị em.
Xin giúp share/forward chuyển tải thông tin này cho nhiều người nhé. 
Hẹn gặp quý tôi tớ Chúa cùng các anh chị em tối nay và nhớ mời những ai có nhu cầu cầu nguyện đến tham dự nhé.

Tuesday Westminster Revival Night & Bible School Degree Program (Every Tuesday)

Need To Be Equipped with the Word of God and Prepared for Ministry?

This awesome online Associate Degree, Bachelor Degree and Master Degree Program in Biblical Studies and Theology is available for you now in Both English and Vietnamese.

You are invited to come and learn more about this TONIGHT at Thanh Duong Little Saigon

6:30pm-7:30pm:

ISOM Orientation and Agape International Seminary, Gioi Thieu Chuong Trinh hoc ISOM va Truong Than Hoc Quoc Te Agape (ACE TOI NAY nho den dang ky hoc va duoc huan luyen de cung HVC nhe).

7:30pm-10pm:

Revival Meeting with Bishop James E Owens tonight & weekly in English & Vietnamese. It Is Time To Take Action. Kindly invite your friends and those who have the burden to see California to be revived and on fire for God to come. Also invite all who need prayers for health, deliverance, breakthroughs...

See you Every WEEK at

Thanh Duong Little Saigon, 10321 Bolsa Ave. Westminster. CA 92683

EASTER FAIR - English.png
bottom of page